Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 8110 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών 10
2 8121 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 95
3 8122 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 34
4 8129 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 59
5 8130 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 34
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 224 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 200 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 200 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALBATROS - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2 BRILLIANT EUROPEAN SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3 CECI OLSI TOY SYRJAN
4 DRASIS CAMP Ι.ΚΕ. http://www.drasiscamp.eu/isol.php
5 ERGASIA FOR ALL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 FILON GROUP Ο.Ε.
7 FUNDEANU ADRIANA TOY KONSTANTIN
8 GREENCLEAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 HELLASOD A.E. http://www.hellasod2015.gr
10 IULIANA - MIHAELA STANICA TOY ALEXANDRU
11 ORCA L.D. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 PERFECT CLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
13 RAM EUROPE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ROBION LUDOVIC ΤΟΥ JAMES
15 ROYAL GUARD SECURITY SYSTEM ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
16 SINGH PARWINDER TOY BAHAQUR
17 SORKADES PETRO TOY NASI
18 UMAR TARAR FAROOQ TOY MOHAMMAD ISMAIL
19 ZEVS K.D. LTD
20 Α. ΚΑΡΑΜΕΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
21 ΑΓΑΤΣΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
22 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA