Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 3510 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 8
2 3511 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 293
3 3512 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος 3
4 3513 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 15
5 3514 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 39
6 3530 Παροχή ατμού και κλιματισμού 13
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 345 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 200 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 200 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ADDUCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ https://adducopc.wordpress.com/
2 ALUMINCO BΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.aluminco.com
3 AURUM 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=368
4 AURUM 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=369
5 AURUM 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=370
6 AURUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=366
7 DURUS 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=364
8 ELECTRIC PLAN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.electric-plan.eu
9 ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 ENERGYTEK Ι.Κ.Ε.
11 ERGO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://ergoenergiaki.wordpress.com/
12 FACULTAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://facultaspc.wordpress.com/
13 FIRST WATT SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://www.firstwattsolar.wordpress.com
14 GREEN POWER DEVELOPMENT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
15 IB VOGT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=367
16 IDCIRCO SOLIS 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=354
17 IDCIRCO SOLIS 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=361
18 IDCIRCO SOLIS 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=362
19 IDCIRCO SOLIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://www.ibvogt.com/index.php?id=365
20 IDCIRCO VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://idcircoventus.wordpress.com/
21 LONCAREVIC SVJETLANA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
22 PHOTONTECH - B. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
23 PRESTANTIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ https://prestantiapc.wordpress.com
24 ROI SOLEIL Ε.Ε.
25 SOLAR BANK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://solarbankpc.wordpress.com/
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA