Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 648
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 13
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 11
4 07 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 5
5 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 45
6 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 7
7 10 Βιομηχανία τροφίμων 555
8 11 Ποτοποιία 60
9 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 1
10 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 72
11 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 66
12 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 41
13 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 72
14 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 35
15 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 81
16 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 9
17 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 110
18 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 1
19 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 113
20 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 146
21 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 32
22 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 518
23 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 10
24 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 37
25 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 112
26 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 18
27 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 23
28 31 Κατασκευή επίπλων 89
29 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 63
30 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 242
31 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 371
32 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 10
33 37 Επεξεργασία λυμάτων 14
34 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 137
35 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 10
36 41 Κατασκευές κτιρίων 279
37 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 180
38 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.258
39 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.693
40 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 5.470
41 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.126
42 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 787
43 50 Πλωτές μεταφορές 10
44 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
45 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 339
46 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 46
47 55 Καταλύματα 96
48 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.352
49 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 61
50 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 29
51 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 14
52 61 Τηλεπικοινωνίες 96
53 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 108
54 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 44
55 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 48
56 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 103
57 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 195
58 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 185
59 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 127
60 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 138
61 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 249
62 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 35
63 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 94
64 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 115
65 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 5
66 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 138
67 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 29
68 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 57
69 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 75
70 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 232
71 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 212
72 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 18
73 85 Εκπαίδευση 265
74 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 54
75 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 1
76 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 25
77 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 70
78 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 6
79 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 86
80 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 142
81 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 15
82 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 209
83 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 356
84 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 80
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA